תאור הפריט:

התרסיס מיועד לטיפול מיידי במכות יבשות . מיועד בעיקר לספורטאים. חלק חשוב מהציוד הרפואי בערכות עזרה ראשונה .