תאור הפריט:

מטרת הקורס:
רענון הידע והרמה המעשית בהחייאת מבוגרים, החייאת ילדים, פעולות חרום בעזרה ראשונה.

משך הקורס: 8 שעות

נושאים:

*  סבב קדימויות לטיפול בפצוע 

*  החייאה - סכימת ההחייאה. 

                  החייאה על ידי אדם אחד, החייאה בזוגות. 

                  מצבי חוסר הכרה: סכנות ומגמות טיפול. 

*  החייאת ילדים ותינוקות 

שטפי דם - הסבר על מערכת הדם, כלי הדם ושטפי דם: 

                  הגדרת שטף דם
סוגים, סכנות ומגמות טיפול
השיטות לעצירת שטף דם. 

*  פצעים -  סוגים, סכנות, טיפול. 

*  כוויות   -  סוגי כוויות, דרגות, אחוזים, סימנים, סכנות, טיפול ודגשים. 

*  שברים - אנטומית שלד האדם, גורמים, סימנים, סכנות,
מגמות טיפול,קיבוע שברים.