תאור הפריט:

מטרת הקורס:
רענון סכימת הטיפול ושמירה על הרמה המעשית. 

משך הקורס: 4 שעות 

נושאים:
*  סכימת הטיפול בנפגע הדורש החייאה
*  עקרונות הנשמה ועיסוי
*  החייאה על ידי אדם אחד -  הדגמה וטיפול
*  החייאה על ידי  שני אנשים  -  הדגמה וטיפול
*  מצבי חוסר הכרה  -  גורמים וטיפול