תאור הפריט:

פרגוד נייד על 3 גלגלים. ניתן לרכוש פרגוד על 4 גלגלים ברמה משופרת יותר.
מיועד למרפאות ליד מיטת טיפולים ומיטות אשפוז .