תאור הפריט:

עגלת תיקים רפואיים רב תא – דגם בתי חולים
מתאים כריהוט רפואי למחלקות , לחדרי רופא, חדרי אחיות ,מרפאות