תאור הפריט:

מיטה המתאימה למרפאות , לפצועים באירוע רב נפגעים, לתאג”ד , למחנות קיץ , לטיולים ולכל לינת שטח.