הערכות המפעל בהיבטים רפואים

תיאור הפריט:

מטרת הקורס:
הקמת צוות רפואי במפעל.

משך הקורס
: 4 שעות 

נושאים:
*  תפקיד צוותי הרפואה במפעל
*  ארגון והכשרת הצוות
*  הציוד הרפואי הנדרש במפעל
*  פריסת הציוד הרפואי במפעל
*  הפעלת הצוות הרפואי –  בשגרה (פצוע בודד , מחלה) 
בשעת חרום (אירוע רב נפגעים)

מק"ט: 10007

מוצרים נוספים