לוגו המרכז לרפואת חרום

קורסי רענון החייאה ועזרה ראשונה

קורסי ריענון החייאה ועזרה ראשונה מתאימים לאנשים שכבר עברו קורס כזה לפני כשנה או שנתיים וכעת אמורים לרענן ולתקף את התעודה שלהם. המרכז לרפואת חירום מתמחה בביצוע קורסי עזרה ראשונה לרבות ריענון תקופתי וחידוש תעודת ההכשרה.

ידע חיוני למגוון מצבי חירום

במציאות הישראלית אנו חווים מצבי חירום אפשריים כחלק בלתי נפרד מהשגרה. אירועי טרור וביטחון לאומיים מצטרפים לכל תרחישי האסון והחירום האחרים ומצריכים שמירה על עירנות מוגברת וגם מוכנות לכל אפשרות שתיווצר. מסיבות אלו רבים מהישראלים ניגשים לעבור קורסי עזרה ראשונה וקורסי החייאה, שמקנים ידע חיוני למצבים רפואיים שונים בשטח.

מתי נרשמים לקורסי החייאה ועזרה ראשונה?

קורסי העזרה הראשונה מועברים הן במתכונת תאגידית-מקצועית, כלומר בקרב אנשים שהוכשרו כמגישי עזרה ראשונה, חובשים רפואיים של אתרים ומוסדות או כבעלי ידע מתאים לביצוע החייאה והצלת חיים בשעת הצורך (כמו למשל מצילים, מאמני כושר וכו') והן במתכונת פרטית בקרב אמהות ואבות, בני נוער או התאגדויות קהילתיות שונות בהן אנשים מעוניינים לקבל ידע שיעזור להם לתת מענה לכל תרחיש של פציעה או סכנת חיים.

קורסי רענון החייאה ועזרה ראשונה – מתי הם נדרשים?

מתי נדרשים קורסי ריענון החייאה ועזרה ראשונה? מתוך הבנה שהגשת עזרה ראשונה או ביצוע החייאה דורשים תרגול מעת לעת, יש צורך בריענון שנתי או אחת לשנתיים. ריענון זה מאפשר לשמור על כשירות במתן העזרה המתבקשת.

להלן משך זמן קורס הרענון המומלץ על פי ארגון מד"א:

שם הקורס משך זמן הקורס
קורס ע"ר בסיסי ו/או קורס החייאת תינוקות במתכונת של 4 שעות לימוד קורס ריענון של 4 שעות
קורס ע"ר והחייאה שהועבר בפעם אחת, למשך 8 שעות קורס ריענון של 8 שעות
קורס ע"ר והחייאה למצילים במתכונת של 44 שעות לימוד קורס ריענון של 9 שעות
קורס נאמני עזרה ראשונה במתכונת של 22 שעות לימוד קורס ריענון של 8 שעות
נאמני עזרה ראשונה למאמנים ומדריכים במתכות של 28 שעות לימוד קורס ריענון של 8 שעות
מגישי עזרה ראשונה במתכונת של 44 שעות לימוד קורס ריענון של 22 שעות
חובשי רפואת חירום במתכונת של 207 שעות קורס ריענון של 44 שעות לימוד

 

יתרונות ריענון הידע בע"ר והחייאה

קורסי ריענון החייאה ועזרה ראשונה מאפשרים למי שעברו את ההכשרה הרפואית לשמור על הידע שצברו תוך כדי ביצוע תרגול ומעבר על חומרי הקורס, חידוד מיומנויות ושיקום של רמת המוכנות האישית של הלומד. ההמשכיות מביאה לשימור ארוך טווח של הידע, כך שהלומדים יוכלו לשמור עליו ולהשתמש בו גם לאחר זמן רב.

הקורס עצמו מספק שורה של יתרונות מלבד הידע הרפואי: ביטחון אישי והעצמה, תחושה של ביטחון בקרב הסובבים שחשים שיש על מי לסמוך בעת הצורך ופיתוח של חשיבה ודאגה גם לרווחת הזולת.

האם חובה לבצע ריענון לקורס עזרה ראשונה והחייאה?

הקורס איננו חובה בישראל ולמעשה אין חוק שמחייב להשלים קורס עזרה ראשונה על מנת לסייע לאדם אחר במצבי חירום. ועם זאת, המגזר הציבורי וחוקי העבודה מחייבים את אנשיהם לעבור לא פעם את הקורס, דבר שמצריך מהם לבצע ריענון באופן שרירותי מעת לעת.

ניתן לראות שאנשים מפיקים תועלת משמעותית מאוד מהקורס ולא פעם נדרשים להביא מיומנויות וידע לידי ביטוי ברגעי האמת. במציאות שבה אנו חיים, סביר שכל לומד ינצל את התועלות מהקורס בדרך כלשהי ויעניק סיוע מבחינה סטטיסטית לאדם אחר לפחות אחת לשנה.

מועד הריענון של הקורסים

את הריענון יש לבצע לפני שפוקע תוקף התעודה הקיימת. אם הריענון לא בוצע ותוקף התעודה פקע, התעודה הקיימת למעשה תבוטל ויהיה צורך לעבור מחדש את כל הקורס על כל היקף השעות שלו.

בשורה התחתונה

קורסי ריענון עזרה ראשונה והחייאה משיבים לחיים חלק עצום מהידע שנלמד קודם לכן וזאת במטרה לשפר את השליטה והמיומנות בסיוע לאדם אחר במצבים רפואיים אפשריים. הקורס מגדיל הלכה למעשה את הסיכוי להציל חיים ומורה על דרכי הפעולה הנכונים ומתן הטיפול הטוב ביותר.

המרכז לרפואת חירום מתמחה בהעברת קורסים והכשרות בתחומי העזרה הראשונה וההחייאה ומעביר גם קורסי ריענון בנושאים הללו בהתאם לצורך והדרישה ובהתאם למתווה התעודה שנלמדה קודם לכן.

החברה נמנית עם המובילות בישראל בתחום האספקה הרפואית של מכשור ואביזרים רפואיים לרבות אמצעי החייאה ומוצרים מתכלים וכוללת גם חטיבת כוח אדם גדולה ומקצועית של מגישי עזרה ראשונה וחובשים לטובת אירועים חיצוניים, טיולים וליווי רפואי. פנו אלינו ונשמח להרחיב בנוגע לקורס הריענון ותוכנית הלימודים.