הנחיות להורדת ושליחת טופס 101 מקוון – גירסת PDF
הנחיות לטעינת טופס 101 גירסת PDF מקוון

1. הורדת והתקנת  Adobe Acrobat Reader X   - קישור
2. הורדת והתקנת  תוסף למילוי טפסי   Adobe       - קישור
3. הורדת טופס 101 לעובד                                     - קישור

4. פתיחת טופס 101 לעובד באמצעות Adobe Acrobat Reader X
5. לחיצה על סמל העיפרון למילוי נתוני העובד
6. מילוי נתוני העובד
7. הוספת חתימה
8. שליחת הטופס החתום בדואר האלקטרוני לכתובת:  gindimet@netvision.net.il