הנחיות להורדת ושליחת טופס 101 מקוון – גירסת וורד

1. הורדת טופס 101 גירסת וורד לעובד  – קישור
2. צור חתימה שלך על גבי דף נייר וסרוק אותה כתמונה למחשב שלך (בתמונות שלי)
3. פתיחת טופס 101 לעובד באמצעות תוכנת וורד 2007 או 2012
4. מילוי נתוני העובד בשדות המתאימים
5. הוספת חתימה (שסרקת ושמרת בתמונות שלי)
6. שליחת הטופס החתום בדואר האלקטרוני לכתובת: gindimet@netvision.net.il
או באמצעות לחיצה על הקישור הבא: קישור לשליחת ההודעה אל תשכחו לצרף להודעה את
הטופס המלא השמור אצלכם במחשב .

הערה: מטעמי אבטחת מידע מומלץ למחוק את החתימה מהמחשב (לאחר שליחת הטופס) ולא לשמור את דוגמת החתימה שלכם במחשב .

כתבות נוספות