הדרכה מתוקשבת

איידס 4
Permalink Gallery

מגישי עזרה ראשונה מתוקשב למאמנים ומדריכי כושר

מגישי עזרה ראשונה מתוקשב למאמנים ומדריכי כושר

לקישור ישיר לקורס

מטרת הקורס:
הקניית ידע בהחייאת  מבוגרים, החייאת ילדים, פעולות חרום בעזרה ראשונה.
לימוד ותרגול […]

איידס 4
Permalink Gallery

מגישי עזרה ראשונה מתוקשב מתקדם חדש

מגישי עזרה ראשונה מתוקשב מתקדם חדש

לקישור ישיר לקורס

מטרת הקורס:
הקניית ידע בהחייאת  מבוגרים, החייאת ילדים, פעולות חרום בעזרה ראשונה.
לימוד ותרגול […]