תאור הפריט:

עגלה לחלוקת תרופות מתאים לבתי אבות , בתי חולים סיעודיים , מוסדות ,לבתי חולים