תאור הפריט:

טלית זוהרת לזיהוי מיועדת לצוותי הצלה ובטחון. חשובה לבטיחות וכאביזר זיהוי המטפל בשטח. חובה כחלק מציוד רפואי לשגרה ולחירום כאחד.