תאור הפריט:

תאורה לשמירה על בטיחות בזמן אבטחת אירועים, חילוץ, אירוע רב נפגעים.
הנגרר הנ”ל מתחבר לכל רכב ובעל גנראטור פנימי.