המרכז לרפואת חרום נבחר שוב ע”י משרד החינוך כדי לבצע את קורסי העזרה ראשונה לכלל המורים במדינת ישראל.